Omgeving

Camping Simmerwille ligt bij het Friese dorpje Eernewoude / Earnewâld tussen het watersportgebied Princenhof en het natuurgebied van 'It Fryske Gea' in. Daarom is het, wanneer u bij ons kampeert, zeker de moeite waard een kano of roeiboot te huren en hiermee door het Nationaal Park de 'Alde Feanen' te varen. U kunt dan door prachtig smalle slootjes van de ene plas naar de andere varen, of uw hengel uitgooien: Eernewoude beschikt over uitstekend viswater!

Kunt u zeilen, dan is een zeiltocht naar Grou via de Veenhoop erg leuk en gemakkelijk te doen op één dag. Wilt u wandelen, dan kunt u verschillende wandelroutes nemen. Ook een bezoekje aan de ooievaarskolonie is bijvoorbeeld zeer aan te bevelen! Uiteraard beschikt dit natuurgebied over eindeloze fietsroutes.


In de buurt:

Diverse rondvaartbedrijven (bijvoorbeeld Princenhof.)
Zeilschool en bootverhuur
Zwembaden (openlucht)
"Strand", lig- en speelweide aan het Wiid
Diverse restaurants
Diverse musea (o.a. Skûtsjemuseum)
Palingrokerij
Gezellige winkelsteden als Drachten en Leeuwarden

 

Algemene informatie over Eernewoude

Eernewoude (officieel, Fries, Earnewâld) is een dorp in de gemeente Tytsjerksteradiel (Nederlands: Tietjerkstradeel), provincie Friesland, met ongeveer 424 inwoners.

Het dorp is gelegen in het zuiden van Tytsjerksteradiel, tussen Leeuwarden en Drachten, aan de rand van het natuur- en watersportgebied het Nationaal park de Alde Feanen.

Sinds 1989 is de officiële naam van het Friestalige dorp Earnewâld (voorheen Eernewoude).

Earnewâld is in de zomerperiode vooral een watersportplaats. Massale drukte zoals we die kennen van plaatsen aan de Friese meren in het zuidwesten van de provincie (Fryslân) is echter niet aan de orde.

Earnewâld is etappeplaats van de jaarlijkse zeilwedstrijd tussen voormalige vrachtschepen (skûtjes), overwegend stammend uit het begin van de twintigste eeuw.

Bij deze competitie (georganiseerd door SKS), die traditioneel steeds gedurende elf dagen tijdens de bouwvak in Friesland georganiseerd wordt, vind in Earnewâld steeds op iedere eerste dinsdag van deze periode een zeilwedstrijd plaats op het lokale water van It Wiid. Het dorp levert één van de veertien skûtsjes. Op de overwegend enge vaarwegen rond het dorp die overwegend door vervening zijn ontstaan levert dit bij gunstige windsterkte spectactulaire beelden op.

De aanvang van een nieuw watersportseizoen wordt traditioneel op Koninginnedag gemarkeerd met een informele zeilwedstrijd tussen diverse lokale skûtjes. Na de wedstrijd wordt steeds een nieuwe (Fries) Feankeninginne (Nederlands: Veenkoningin) gepresenteerd, afkomstig uit het dorp. Criteria ter ballotage hiertoe zijn niet publiekelijk bekend noch hoe de verkiezing precies tot stand komt. Wel duidelijk is dat er bemoeienis is van de lokale hoofdonderwijzer (2006: master De Vlas) en de burgemeester van de gemeente (2006: menear Polderman). Noemenswaardig is nog dat er tot op heden nog geen koning is geweest. De Feankeninginne is het volgende toeristische seizoen de ambassadrice van het dorp.

Steevast wordt deze gelegenheid (de zeilwedstrijd en de verkiezing van de Feankeninginne) door lokalen en voormalige lokalen aangegrepen om op het plaatselijke terras van Hotel Princenhof met uitzicht op het water onder het genot van bier en oude jenever traditioneel vooruit te blikken op het komende seizoen en de aanstaande vakanties. Regionale pers (Ljouwerter Krante) besteedde in het verleden aandacht aan dit fenomeen.

De afsluiting van het aanzienlijk drukke toeristische seizoen valt samen met het einde van de bouwvak. In de laatste week wordt een braderie georganiseerd in de belangrijkste straat van het dorp (Wiidswei). Tijdens dit evenement met ongeveer honderd stands van hobbyisten die huiselijke nijverheid aan de man brengen en standwerkers die de usual shit verkopen, vindt het Nationale Kampioenschap Parapluehangen plaats.

Overige gebeurtenissen van importantie zijn: Ringride (wedstrijd tussen diverse bespannen concourswagens (sjezen, karren e.d.) getrokken door paarden of ponies, waarbij een gezetene poogt zoveel mogelijk ringen tijdens een doortocht van het circuit te steken) en de alom gewaarde Jazz nacht (dit muzikale evenement dat plaatsvindt aan boord van schepen heeft al enige jaren niet meer plaatsgevonden en is mogelijk vervallen).

Het toeristische seizoen wordt eind september afgesloten met een wedstrijd tussen zeilboten (Valken) die een bepaald circuit afleggen (Om 'e Noard).

Tegen deze tijd is de rust volkomen teruggekeerd in het dorp, tot het volgende seizoen.

 

Algemene informatie over Friesland:

Sinds 1 januari 1997 is alleen het Friestalige, Fryslân in Nederland de officiële naam van de provincie. In november 2004 heeft het Ministerie van Buitenlandse zaken besloten erop toe te zien dat de officiële naam in overheidsstukken ook consequent wordt gebruikt. In het dagelijks spraakgebruik in de rest van Nederland en in het Nederlands taalgebruik wordt echter vrijwel altijd de Nederlandstalige naam Friesland gebruikt.

Om de provincie te onderscheiden van Noord- en Oost- Friesland en de Kreis Friesland in Nedersaksen wordt de provincie in wetenschappelijke kringen ook wel aangeduid als Westerlauwers Friesland.

Heitelan

It Heitelân (Nederlands: Het vaderland) is voor Friezen een veel gebruikte term om de provincie Friesland aan te duiden. Het wordt vaak gebruikt om de sterke band met Friesland aan te geven. Met name nationalistisch ingestelde Friezen maken vaak gebruik van het woord.

Een lied met de naam It Heitelân is geschreven door J.L. van den Burg en werd muzikaal ondersteund door J. Lindeman. Vlak na de Tweede Wereldoorlog gingen er stemmen op om het huidige volkslied, De Alde Friezen (Nederlands: De oude Friezen), van Friesland te vervangen door dit lied. De reden hiervoor was het karakter van het 'Folksliet'. De tekst zou niet in verhouding staan met de nuchtere Friezen. Tevens is het nummer de laatste jaren opnieuw uitgebracht, onder meer door de band Reboelje en het Lemster Mannenkoor.

Karakter

Friesland heeft van oorsprong een uitgesproken agrarisch karakter. De provincie stond vooral bekend vanwege de veeteelt en de daarmee verbonden zuivelindustrie. Toerisme, met name op de meren in het zuidwesten van de provincie en op de Waddeneilanden, is in de zomer een belangrijke bron van inkomsten. Deze streken kennen in de winter een grote seizoenswerkloosheid. De sterk opkomende dienstensector concentreert zich in Leeuwarden, Drachten en Heerenveen. De natuurgebieden worden beheerd door de vereniging It Fryske Gea (het Friese landschap).

Binnen het Friese cultuurgebied kunnen nog drie grote cultuurgebieden worden onderscheiden: de Kleistreek de Friese Wouden en de Zuidwesthoek.